جشنواره ملی عکس مازندران

حامیان جشنواره ملی عکس مازندران

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل

موسسه فرهنگی و هنری پردیس کمال الملک آمل

موزه گالری دیدی

سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 مازندران

موسسه آموزش عالی مارلیک