جشنواره ملی عکس مازندران

جلسه هماهنگی های جشنواره ملی عکس مازندران با حضور جناب آقای جاودانی مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران( رییس جشنوارهامیر امیر نیا ( نایب رییس جشنواره) ، حسین بخشی( دبیر جشنوارهناصر شاکری ( مدیر اجرایی و دبیر هیات داوران) برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از روند طراحی و آماده سازی سایت و پوستر جشنواره و همچنین پیش نویس فراخوان که در جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره تنظیم گردید، توسط دبیر جشنواره به سمع و نظر رییس جشنواره رسید و ایشان نقطه نظرات و رهنمودهایی را برای بهتر برگزار شدن جشنواره به اعضای تیم اجرایی اعلام داشتند.