جشنواره ملی عکس مازندران

داوران جشنواره ملی عکس مازندرانکامران شریفی
کامران شریفی

مدرس دانشگاه ، عکاس، طراح گرافیک


ابراهیم حسینی
ابراهیم حسینی

مدرس دانشگاه، عکاس، دبیر بخش عکس جشنواره بین المللی فجر


ناصر شاکری
ناصر شاکری

دبیر هیات داوران جشنواره، مدرس دانشگاه ، عکاس و طراح گرافیک