جشنواره ملی عکس مازندران

جشنواره ملی عکس مازندران

01144152012- - تماس فقط بین ساعات 9 الی 14

آمل - خیابان شهید بهشتی (چاکسر) - اندیشه 49 - طبقه فوقانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

info@photo-festival.ir