جشنواره ملی عکس مازندران

چارت سازمانی جشنواره ملی عکس مازندراناحد جاودانی
احد جاودانی

ریاست جشنواره

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران


امیر امیرنیا
امیر امیرنیا

نائب رییس جشنواره

ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل


حسین بخشی
حسین بخشی

دبیر جشنواره

مدیر عامل موسسه فرهنگی و هنری پردیس کمال الملک آمل


ناصر شاکری
ناصر شاکری

دبیر اجرایی و هیات داوران


محسن مرعشی
محسن مرعشی

مدیر روابط عمومی


رضا فاخری نیا
رضا فاخری نیا

مسئول هماهنگی ها و بخش ورک شاپ


رحمت الله فرامرزی
رحمت الله فرامرزی

مسئول بخش نمایشگاه جشنواره


حسن ذبیحی
حسن ذبیحی

مسئول تشریفات جشنواره


مجید راعی
مجید راعی

ناظر هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل در جشنواره


سپیده  نامداری
سپیده نامداری

مدیر تبلیغات


پرنیا پزشکی
پرنیا پزشکی

ناظر کیفی


رقیه رمضانی
رقیه رمضانی

ناظر مالی


مجید  نیکجو
مجید نیکجو

رسانه


میثاق  دریانی
میثاق دریانی

رسانه


الهام پاک نیا
الهام پاک نیا

رسانه


شایان قدیر
شایان قدیر

رسانه


مهرداد داودی
مهرداد داودی

مسئول امور فنی سایت

کارشناس مهندسی نرم افزار - ۱۲ سال سابقه مدیریت IT در حوزه گردشگری - برنامه نویس و طراح وب